Archief

Archive for december, 2008

Veldproef met gentech-populieren wijkt uit van België naar Nederland

maandag 15 december, 2008 Plaats een reactie

Technologie
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) heeft bij het ministerie van VROM toestemming gevraagd voor een veldproef met genetisch gemodificeerde populieren. De veldproef is eerder in België afgewezen.
In een persbericht lichtte het VIB gisteren deze ‘verhuizing’ toe. Op de webplek van het instituut staat de hele achtergrond in het “dossier populier”. De populieren van het Gentse instituut hebben een gewijzigde houtsamenstelling die de productie van bio-ethanol uit het hout efficiënter maakt. Laboratoriumproeven hebben volgens het VIB aangetoond dat dit hout tot 50% meer bio-ethanol oplevert. De veldproef moet nagaan of deze bomen ook in reële praktijkomstandigheden hout produceren dat op een efficiëntere manier kan worden omgezet naar bio-ethanol. Het doel is duurzame productie van biobrandstof.

Hout bestaat in hoofdzaak uit drie componenten: cellulose, hemicellulose en lignine. Het cellulose kan worden afgebroken tot glucose en hieruit ontstaat na fermentatie ethanol. Het aanwezige lignine bemoeilijkt echter de eerste stap in de omzetting naar ethanol. De Vlaamse onderzoekers ontwikkelden genetisch gemodificeerde populieren met een verlaagd ligninegehalte en een verhoogd gehalte aan cellulose en hemicellulose. In de veldproef moet de blootstelling aan seizoenen, weer en wind en een echte bodem bepalen of de bomen in de praktijk een reële bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot – een voorwaarde voor een biobrandstof.

De populieren worden in ‘korte omloop’ geteeld, waardoor ze niet zullen bloeien. Populieren zijn pas na vijf tot acht jaar geslachtsrijp en in korte omloop worden de takken elke drie jaar geoogst. Op deze manier is geen verspreiding van de bomen mogelijk via stuifmeel of zaden. Volgens het VIB kunnen ook afgevallen takken geen aanleiding geven tot verspreiding omdat het type populier waar het instituut mee werkt, zich niet laat stekken.

Het VIB wijkt met de veldproef uit naar Nederland omdat het instituut in België op een weigering van de bevoegde ministers was gestoten. Zowel de Bioveiligheidsraad (de Belgische deskundige instantie) als de Vlaamse minister van Leefmilieu, die beiden advies moeten geven, achtten de veldproef veilig. De beslissing ligt in België echter bij de federale ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid. Die wezen de vergunning af om drie redenen: de gevolgen voor het bodemleven en eventuele ongewone reacties van de bomen op ziekten en klimaatstress worden niet onderzocht; de bomen bevatten een antibioticumresistentie-merkergen; en in een publieksconsultatie uitte het publiek meer dan 40 opmerkingen over de ontwikkeling van agrobrandstoffen, waarop nog geen antwoord gegeven kan worden. Het VIB bestrijdt de rechtvaardigheid van deze argumenten en is een vernietigingsprocedure begonnen tegen het Belgische besluit, maar heeft tegelijk een aanvraag in Nederland gedaan. De populiertjes die het VIB voor groeiseizoen 2008 had opgekweekt, maar niet heeft mogen planten, staan intussen voorlopig in Duitsland.

In Nederland heeft de COGEM inmiddels een positief advies gegeven, zij het dat ze wel verlangt dat er uit voorzichtigheid een hek rond de proef geplaatst wordt. Eventuele wortelstekken zullen vernietigd worden. De beslissing ligt nu bij minister Cramer van VROM.

Zoals alle organismen kunnen ook bomen reageren op de modificatie en onbedoelde effecten gaan vertonen. Bovendien menen R. Steinbrecher en A. Lorch in een rapport voor de Vereniging van Duitse Wetenschappers (VDW) dat bomen dusdanig verschillend zijn van landbouwgewassen, dat de bestaande GGO-risicobeoordeling ongeschikt is voor bomen. Bodemschimmels leven bijvoorbeeld in symbiose met bomen; de effecten van het modificeren van de bomen op de schimmels zijn onbekend, zoals de Belgische ministers ook aangaven. Als de populieren voor het maken van biobrandstof gebruikt worden, zullen ze op grote schaal geteeld worden; omdat ze bovendien snel groeien, zal dat bijzondere eisen aan de waterhuishouding van de bodem stellen. De landen die aangesloten zijn bij de Biodiversiteitsconventie van de VN hebben verhitte discussies gevoerd over een moratorium op gentech-bomen, maar dat is er nog niet van gekomen.

Bron: Gentechvrij.nl

Advertenties
Categorieën:gezondheid
%d bloggers liken dit: